Tutorial Organisasi Logik Komputer

Organisasi Logik Komputer merujuk kepada tahap abstraksi di atas tahap logik digital, tetapi di bawah tahap sistem operasi. Pada tahap ini, komponen utama adalah unit berfungsi atau subsistem yang sesuai dengan kepingan tertentu perkakasan yang dibina dari blok bangunan peringkat rendah.

Tutorial ini memberikan pemahaman lengkap mengenai Organisasi Logik Komputer bermula dari gambaran asas komputer sehingga arsitektur lanjutannya.

Penonton

Rujukan ini telah disediakan untuk pelajar-pelajar yang mengetengahkan sama ada Sarjana Muda atau Sarjana dalam Sains Komputer untuk membantu mereka memahami konsep asas-ke-lanjutan yang berkaitan dengan Organisasi Logik Komputer.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, saya membuat andaian bahawa anda sudah mengetahui konsep komputer asas seperti apa keyboard, tetikus, monitor, input, output, memori utama, ingatan sekunder, dan sebagainya. Sekiranya anda tidak mengetahui dengan baik daripada konsep-konsep ini, maka saya akan mencadangkan anda untuk mengikuti tutorial ringkas kami mengenai Asas Komputer .