Tutorial Konsep Komputer

Kursus pada Konsep Komputer merupakan tutorial asas mengenai celik komputer. Tutorial ini membolehkan pelajar menggunakan komputer untuk perkara asas seperti menghantar dan menerima e-mel, menyemak imbas internet, menyediakan pangkalan data, membuat persembahan, dan sebagainya. Kursus ini juga membantu menyediakan calon untuk peperiksaan NIELIT CCC.

Penonton

Tutorial ini direka pada Kursus pada Konsep Komputer (CCC) yang meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang dikemaskini oleh NIELIT. Ia terdiri daripada lapan bab mengenai konsep asas komputer. Setiap bab menyediakan idea yang jelas mengenai konsep komputer secara terperinci dengan bantuan aplikasi masa nyata dan tangkapan skrin. Bahasa yang digunakan dalam keseluruhan tutorial agak mudah dan mudah difahami. Tutorial ini bermula dengan konsep asas komputer dan kemudian menerangkan mengenai versi Microsoft Word, Excel dan PowerPoint versi MS 2013. Dalam bab kelima dan keenam, ia merangkumi pengetahuan mengenai penggunaan Internet dalam kehidupan seharian kita. Penerapan perkhidmatan kewangan digital dibincangkan dalam bab terakhir yang menerangkan penggunaan kemudahan internet dalam sektor kewangan. Oleh itu, sesiapa yang ingin mendapatkan asas untuk pengetahuan tahap pertengahan pada topik di atas adalah penonton yang disasarkan untuk tutorial ini.

Prasyarat

Untuk dapat mengikuti tutorial ini, anda tidak memerlukan pengetahuan terlebih dahulu mengenai komputer. Ia adalah kursus asas yang bermula dari asas-asasnya. Orang yang mempunyai pengetahuan asas dan pemahaman bahasa Inggeris dapat dengan mudah menyelesaikan tutorial ini.