Tutorial Teknologi Komunikasi

Pertukaran maklumat melalui penggunaan ucapan, tanda atau simbol dipanggil komunikasi. Apabila manusia awal mula bercakap, kira-kira 5,00,000 tahun yang lalu, itu adalah cara komunikasi pertama. Komunikasi dalam jarak jauh apabila orang yang berkomunikasi tidak berada di dalam talian langsung antara satu sama lain adalah panggilan telekomunikasi.

Penciptaan telefon dan penubuhan teleponi komersial pada tahun 1878 menandakan pemulihan dalam sistem komunikasi dan telekomunikasi sebenar dilahirkan. Telefon perlahan-lahan memberi laluan kepada televisyen, videophone, satelit dan akhirnya rangkaian komputer. Rangkaian komputer telah merevolusikan teknologi komunikasi dan komunikasi zaman moden.

Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan secara terperinci bagaimana rangkaian telah berkembang sejak rangkaian pertama dikenali sebagai ARPANET. Kami juga akan membincangkan komponen perkakasan dan perisian rangkaian dan konsep komunikasi global melalui Internet.

Penonton

Tutorial ini direka untuk sesiapa sahaja yang ingin memahami konsep asas rangkaian dan bagaimana fungsi rangkaian.

Prasyarat

Tiada prasyarat untuk kursus ini kecuali selera untuk mempelajari bagaimana rangkaian secara amnya dan Internet khususnya beroperasi.