Tutorial Pengurusan Kerjasama

Pengurusan kolaboratif dapat dilihat secara luas sebagai aksi bekerjasama sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat bersama dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah tutorial pengantar ringkas yang menerangkan metodologi yang digunakan dalam bidang pengurusan kolaboratif yang pesat berkembang.

Penonton

Tutorial ini berguna untuk pelajar dari aliran pengurusan yang bercita-cita untuk mempelajari asas-asas Pengurusan Kolaboratif. Profesional, terutamanya pengurus projek, tanpa mengira sektor atau industri mana yang dimilikinya, boleh menggunakan tutorial ini untuk mempelajari cara menerapkan kaedah pengurusan kolaboratif dalam persekitaran projek masing-masing.

Prasyarat

Para pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang bagaimana seorang pengurus projek akan berurusan dengan projek yang kompleks yang mempunyai banyak dimensi dan melaksanakannya tanpa mengabaikan sumbernya.