Tutorial Pengurusan Kelas

Sekumpulan orang yang datang bersama untuk mempelajari subjek atau topik yang sama di bawah bimbingan pengajar disebut kelas. Orang yang mengambil arahan dipanggil pelajar atau pelajar dan tempat di mana pengajaran berlaku disebut bilik darjah. Memastikan persekitaran pembelajaran yang positif dalam bilik darjah supaya pengajaran berlaku dengan lancar dan berjaya dipanggil pengurusan bilik darjah. Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan secara terperinci bagaimana guru harus mengendalikan kelas dan pelajarnya berjaya untuk mencapai matlamat pembelajaran. Kami juga akan membincangkan bagaimana amalan standard seperti analisis SWOT dan Kaizen boleh digunakan dalam senario kelas.

Penonton

Tutorial ini direka untuk para profesional yang telah mengajar selama beberapa tahun atau merancang untuk mengajar dalam masa terdekat.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, pembaca dijangka mengetahui bagaimana pengajaran dijalankan di sekolah dan apakah cabaran yang dihadapi oleh seorang guru.