Sukatan Pelajaran Perkhidmatan Awam

Bahagian ini telah memasukkan repositori Komprehensif Sukatan Pelajaran Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang memberi butiran Sukatan Ujian Awal (Perkhidmatan Awam PT); Perkhidmatan Awam Sukatan Peperiksaan Utama; Butiran Uji Keperibadian.

Berdasarkan corak peperiksaan, persembahan disusun dengan baik. Untuk kemudahan calon, silabus diringkaskan dalam jadual. Akhir sekali, berdasarkan pengedaran tanda peperiksaan, setiap peperiksaan (iaitu PT, Rangkaian, & Wawancara) juga telah dibentangkan dengan markah masing-masing (yang membawa dalam peperiksaan).

Penonton

Persatuan Suruhanjaya Peperiksaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Union direka khusus untuk calon-calon yang bersedia untuk peperiksaan UPSC.

Prasyarat

Tidak seperti prasyarat; mana-mana calon yang bersedia untuk peperiksaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Kesatuan boleh mengambil kesempatan daripada ini.