Lingkaran dan Kawasan Lingkaran

Tutorial ini menyediakan perlindungan Komprehensif Lingkaran dan Kawasan Lingkaran berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami Lingkaran dan Luas Bulatan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Circumference and Area Circles. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam Lingkaran dan Kawasan Kalangan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, operasi aritmetik asas, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, konsep geometri seperti titik, garis, lengkung, panjang, kawasan, bentuk pesawat dan sebagainya.