Chhattisgarh PSC Sukatan pelajaran

Bahagian ini telah memasukkan repositori Komprehensif Sukatan Pelajaran Awam Perkhidmatan Chhattisgarh yang memberikan butiran Sukatan Ujian Awal (Chhattisgarh PT); Sukatan Peperiksaan Utama Chhattisgarh; Butiran Uji Keperibadian.

Berdasarkan corak peperiksaan, persembahan disusun dengan baik. Untuk kemudahan calon, silabus diringkaskan dalam jadual. Akhir sekali, berdasarkan pengedaran tanda peperiksaan, setiap peperiksaan (iaitu PT, Rangkaian, & Wawancara) juga telah dibentangkan dengan markah masing-masing (yang membawa dalam peperiksaan).

Penonton

Suruhanjaya Peperiksaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Chhattisgarh direka khas untuk calon-calon yang bersedia untuk peperiksaan CHPSC.

Prasyarat

Tidak seperti prasyarat; mana-mana calon yang bersedia untuk peperiksaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Chhattisgarh boleh mengambil kesempatan ini.