Nota Kimia untuk UPSC IAS Prelims PartII

Kimia adalah salah satu daripada disiplin sains di bawah mana, kita mengkaji tentang pelbagai aspek perkara iaitu komposisi, sifat, tindak balas mereka, dan penggunaan tindak balas sedemikian untuk membentuk bahan-bahan baru. Di dalam premisnya, Kimia merangkumi pelbagai topik seperti kimia organik, kimia anorganik, kimia fizikal, kimia analitis, biokimia, dan lain-lain. Kerana mempunyai pelbagai topik, tutorial ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Kimia Bahagian 1 dan Bahagian Kimia 2. Selanjutnya, kedua-dua bahagian dibahagikan kepada bab yang berlainan bagi pemahaman yang mudah.

Penonton

Tutorial ini direka khas untuk para pelajar yang bersedia untuk peperiksaan kompetitif yang berbeza termasuk Perkhidmatan Awam, Perbankan, Kereta Api, Ujian Kelayakan, IAS, PCS dan semua ujian persaingan yang lain seperti itu.

Prasyarat

Tutorial ini sebahagiannya berasaskan Kimia NCERT (kelas 8 ke 10) iaitu Bahagian I dan Bahagian 2 disediakan dari sumber yang boleh dipercayai yang berbeza dan mewakili sebahagian besar fakta dan angka penting yang penting untuk peperiksaan yang kompetitif.

Tutorial ini bermula dengan konsep asas Kimia; Walau bagaimanapun, pengalaman sebelum membaca buku sains NCERT (Kimia) disarankan untuk pemahaman yang mudah.