Tutorial Chef

Chef adalah teknologi pengurusan konfigurasi yang dibangunkan oleh Opscode untuk menguruskan infrastruktur pada mesin fizikal atau maya. Ia merupakan sumber terbuka yang dibangunkan menggunakan Ruby, yang membantu menguruskan infrastruktur kompleks dengan cepat. Tutorial ini menyediakan pemahaman asas tentang infrastruktur dan konsep asas menguruskan infrastruktur menggunakan Chef .

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk mereka yang ingin memahami ciri-ciri dan fungsi Chef dan bagaimana Chef dapat membantu dalam mengurangkan kerumitan menguruskan infrastruktur.

Setelah menyelesaikan tutorial ini, seseorang akan mempunyai pemahaman tahap sederhana Chef dan blok bangunan utamanya. Ia juga akan memberi gambaran yang adil tentang cara mengkonfigurasi Chef dalam infrastruktur yang telah ditetapkan dan cara menggunakannya.

Prasyarat

Kami menganggap sesiapa yang ingin belajar Chef harus mempunyai pemahaman mengenai pentadbiran sistem, infrastruktur dan komunikasi protokol rangkaian. Untuk mengautomasikan infrastruktur, seseorang sepatutnya mempunyai arahan atas tulisan skrip Ruby asas dan sistem pendasar di mana seseorang mahu menggunakan Chef .