CDS Sukatan

Bahagian ini telah memasukkan repositori komprehensif Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pertahanan Bersama (CDS) yang memberikan butiran mengenai sukatan pelajaran Ujian Utama dan Ujian Kepribadian Utama.

Berdasarkan corak peperiksaan, persembahan disusun dengan baik. Untuk kemudahan calon, silabus diringkaskan dalam jadual. Akhir sekali, berdasarkan pengedaran tanda peperiksaan, setiap peperiksaan (iaitu Lisan & Wawancara) juga telah dibentangkan dengan markah masing-masing (yang membawa dalam peperiksaan).

Penonton

Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pertahanan Gabungan direka khas untuk para calon yang bersedia untuk ujian CDS.

Prasyarat

Tidak seperti prasyarat; mana-mana calon yang bersedia untuk peperiksaan CDS boleh mengambil kesempatan daripada ini.