CBSE SYLLABUS

Bahagian ini telah memasukkan repositori komprehensif Sukatan pelajaran CBSE yang merangkumi dari Kelas VIII hingga Kelas XII.

Penyampaian ini diatur dengan struktur kursus dan sukatan pelajaran terperinci. Bagi kemudahan pelajar, topik-topik diringkaskan dalam jadual. Akhir sekali, berdasarkan pengedaran markah peperiksaan, setiap topik juga diberi markah (yang membawa dalam peperiksaan masing-masing).

Penonton

Repository CBSE ini direka khas untuk para pelajar kelas VIII hingga XII. Ia akan membantu mereka merancang pembelajaran mereka.

Prasyarat

Tidak seperti prasyarat; mana-mana pelajar kelas VIII hingga XII boleh mengambil kesempatan daripada Sukatan Pelajaran SBSE ini.