Tutorial Perancangan Pembangunan Kerjaya

Perancangan pembangunan karir abad ke-21 telah menjadi sangat berpusatkan individu, jadi organisasi perlu khusus dalam proses perekrutan mereka untuk memastikan mereka mengimbangi keperluan organisasi dengan sempurna bersama dengan keperluan individu. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan secara terperinci tentang manfaat perancangan pembangunan kerjaya dan bagaimana organisasi boleh membantu pekerjanya untuk membangunkan strategi yang berbeza untuk kebaikan mereka.

Penonton

Tutorial ini direka untuk profesional untuk menjelaskan kepada mereka hubungan antara mencapai matlamat kerjaya dan terlibat dalam proses pembelajaran yang berterusan. Ia juga akan menjelaskan nilai meneroka pilihan yang berlainan dalam pelan kerjaya. Sebaik-baiknya, seorang calon dijangka menetap dalam profesion pilihannya dalam tempoh lima tahun.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda dijangka mengetahui asas-asas pembelajaran sosial dan usaha dalam talian kolaboratif. Di samping itu, ia juga akan membantu jika anda mempunyai pemahaman yang jelas mengenai laluan kerjaya yang anda mahu pilih dan selesaikan.