Tutorial Latihan Jualan Perniagaan

Latihan jualan adalah bahagian yang penting dan penting dalam mana-mana kitaran operasi perniagaan. Peranan yang paling penting dalam Pengurus Jualan adalah untuk menyediakan Latihan Jualan kepada ahli dalam pasukannya, supaya mereka dapat mencapai sasaran mereka dan membuktikan produktiviti mereka. Peniaga yang tidak terlatih sering mendapat jaminan palsu, komitmen salah dan jurang dalam perkhidmatan. Ini menjadi terlalu mahal bagi pengurusan untuk membetulkan di peringkat seterusnya. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan asas-asas bagaimana untuk menjalankan latihan jualan perniagaan dalam persekitaran profesional.

Penonton

Tutorial ini menawarkan wawasan ringkas mengenai latihan jualan dan perkara-perkara yang menonjol dalam mana-mana program latihan jualan dalam pelbagai organisasi. Menjaga itu dalam fikiran, ia akan membantu pengurus jualan kali pertama dalam menjalankan program latihan jualan dengan cekap.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda dijangka mengetahui model organisasi syarikat anda dan hierarki pelaporan.