Tutorial Kemahiran Perundingan Perniagaan

Rundingan adalah perbualan berorientasikan hasil antara dua atau lebih individu untuk mencapai kesimpulan yang saling menguntungkan. Titik ini boleh memberi manfaat kepada semua entiti yang mengambil bahagian, atau hanya satu pihak, sesetengah daripada mereka, atau kesemuanya. Kemahiran Rundingan tertumpu kepada menyelesaikan perbezaan untuk kepentingan individu atau kumpulan, atau untuk memenuhi pelbagai kepentingan. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan kemahiran yang anda perlu mengasah untuk menarik kesepakatan perniagaan yang berjaya.

Penonton

Kemahiran ini kebanyakannya diperlukan untuk individu-individu ini, yang bekerja dengan portfolio jualan dan pemasaran. Setiap pelanggan ingin mempunyai perkara dengan cara sendiri. Namun, dengan kemahiran rundingan yang mencukupi, anda boleh memecahkan perjanjian yang saling menguntungkan.

Prasyarat

Sebelum meneruskan tutorial ini, anda dijangka mempunyai beberapa idea asas tentang hierarki korporat, menjalankan operasi dalam organisasi dan struktur "Ganjaran & Insentif" syarikat.