Tutorial Etika Perniagaan

Etika Perniagaan adalah subjek yang berkaitan dengan garis panduan moral dan tadbir urus korporat yang baik. Syarikat sepatutnya menetapkan piawaian yang tinggi dan mematuhi amalan perniagaan biasa tertentu. Dalam tutorial ini, usaha kami meliputi aspek-aspek etika perniagaan multidimensi dalam cara yang mudah difahami.

Penonton

Tutorial ini direka khas untuk para pelajar Pengurusan, Undang-undang Perniagaan, Eksekutif Syarikat, Eksekutif undang-undang. Ia juga bertujuan untuk sesiapa sahaja yang ingin mengenali aspek etika menjalankan perniagaan.

Prasyarat

Untuk memahami tutorial ini, adalah dinasihatkan untuk mempunyai pengetahuan asas tentang kajian perniagaan dan pengurusan. Walau bagaimanapun, pelajar umum yang ingin mendapatkan gambaran ringkas mengenai Etika Perniagaan juga mungkin mendapati ia berguna.