Bootstrap 4 Tutorial

Bootstrap adalah rangka akhir yang paling popular pada masa lalu. Rangka kerja front-end mudah alih yang intuitif dan kuat untuk pembangunan web yang lebih cepat dan mudah. Ia menggunakan HTML, CSS dan Javascript. Tutorial ini akan mengajar anda asas-asas Rangka Kerja Bootstrap 4, yang mana anda boleh membuat projek web dengan mudah. Tutorial dibahagikan kepada bahagian-bahagian seperti Bootstrap Basic Structure, Bootstrap Layout, Bootstrap Grid System, Bootstrap Content, Bootstrap Components dan Bootstrap Utilities. Setiap bahagian ini mengandungi topik yang berkaitan dengan contoh mudah dan berguna.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk sesiapa sahaja yang mempunyai pengetahuan asas tentang HTML dan CSS dan mempunyai keinginan untuk membangunkan laman web. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam membangunkan projek web menggunakan Twitter Bootstrap.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda sudah mengetahui tentang asas-asas HTML dan CSS. Sekiranya anda tidak mengetahui konsep-konsep ini maka kami akan mencadangkan anda untuk mengikuti tutorial ringkas kami mengenai Tutorial HTML dan Tutorial CSS .

Hai dunia!!! Selamat datang ke Tutorialsp ...

->