Tutorial Biometrik

Tutorial ini menyediakan pengetahuan pengantar mengenai Biometrics. Dengan mengakses tutorial ini, anda akan mendapat maklumat yang mencukupi mengenai asas-asas biometrik dan modaliti biometrik yang berbeza seperti fisiologi, tingkah laku, dan kombinasi kedua-dua modaliti. Tutorial ini juga memberikan gambaran mengenai pelbagai isu keselamatan yang berkaitan dengan sistem biometrik, dan perbandingan pelbagai sistem biometrik.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pelajar di peringkat pemula yang bercita-cita untuk memahami biometrik dan pelbagai sistem biometrik. Ia juga berguna untuk peminat dalam bidang Elektronik, keselamatan IT, dan Biologi.

Prasyarat

Biometrik adalah satu konsep yang canggih dan kita tidak boleh menuntut bahawa pembaca boleh belayar melalui tutorial ini tanpa mempunyai cengkaman mengenai beberapa pengetahuan asas Sains Komputer, dan Matematik. Pengetahuan Sains adalah tambahan.