Asas Tutorial Komputer

Komputer adalah peranti elektronik yang menerima input, menyimpan atau memproses input mengikut arahan pengguna dan memberikan keluaran dalam format yang dikehendaki. Komputer telah menjadi bahagian penting dalam kehidupan kita kerana mereka dapat melakukan tugas mudah berulang-ulang tanpa mendapat bosan dan kompleks yang berulang kali tanpa melakukan kesalahan. Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan secara terperinci mengenai bahagian-bahagian komputer yang berlainan yang membolehkannya menjalankan tugas dengan cekap dan betul. Kami juga akan membincangkan tentang mikropemproses, otak komputer, yang sebenarnya melakukan semua tugas yang diberikan.

Penonton

Tutorial ini direka untuk sesiapa sahaja yang ingin memahami konsep asas tentang komputer dan bagaimana ia berfungsi.

Prasyarat

Tiada prasyarat untuk kursus ini kecuali keinginan untuk belajar tentang bagaimana komputer berfungsi. Setelah bekerja di komputer akan menjadi kelebihan tambahan dalam menyelesaikan tutorial.