Tutorial Asas Sains Komputer

Sains Komputer adalah salah satu daripada disiplin sains moden yang mana, kita mempelajari tentang pelbagai aspek teknologi komputer, perkembangan mereka, dan aplikasi mereka di dunia sekarang. Begitu juga, Sains Komputer termasuk pelbagai topik seperti pembangunan Teknologi Komputer (perkakasan dan perisian), penggunaan teknologi Komputer dalam kehidupan hari ini, teknologi maklumat, ancaman komputer, keselamatan komputer, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kami telah memisahkan tutorial ini ke dalam bab yang berbeza untuk pemahaman yang mudah.

Penonton

Tutorial ini direka khas untuk para pelajar yang menyediakan ujian persaingan yang berbeza termasuk perkhidmatan awam, perbankan, keretapi, ujian kelayakan , dan semua ujian persaingan yang lain seperti itu.

Prasyarat

Ia adalah tutorial yang sangat asas yang tidak mempunyai pengetahuan terlebih dahulu mengenai apa-apa konsep yang berkaitan dengan Sains Komputer. Oleh itu, tidak ada prasyarat. Tutorial ini sepenuhnya berdasarkan sumber yang boleh dipercayai termasuk buku, artikel yang berkaitan, dan fakta (diambil dari laman web rasmi) .