Tutorial Elektronik Asas

Tutorial ini membekalkan maklumat asas mengenai cara menggunakan komponen elektronik dan menjelaskan logik di belakang reka bentuk litar keadaan pepejal. Bermula dengan pengenalan kepada fizik semikonduktor, tutorial ini bergerak untuk membahas topik seperti perintang, kapasitor, induktor, transformer, diod, dan transistor. Beberapa topik dan litar yang dibina dengan komponen yang dibincangkan dalam tutorial ini telah dibincangkan secara rumit dalam tutorial ELECTRONIC CIRCUITS.

Penonton

Tutorial ini harus berguna untuk semua pembaca yang ingin mendapat pengetahuan awal mengenai komponen asas yang digunakan dalam litar elektronik.

Prasyarat

Kami tidak menganggap sebarang pengetahuan Elektronik sebelum memahami tutorial ini. Bahan ini dimaksudkan untuk pemula dan ia harus berguna untuk kebanyakan pembaca.