Tutorial Pengurusan Bank

Pengurusan bank mengawal pelbagai kebimbangan berkaitan dengan bank untuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan risiko. Ini adalah tutorial asas yang menerangkan metodologi yang digunakan dalam bidang pengurusan bank yang berkembang pesat di bank-bank India komersil.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pelajar dari aliran pengurusan yang bercita-cita untuk mempelajari asas pengurusan Bank. Profesional, terutamanya pengurus, aspirasi perbankan tanpa mengira sektor atau industri mana yang dimiliki, boleh menggunakan tutorial ini untuk mempelajari cara menerapkan kaedah-kaedah Pengurusan Bank di perusahaan masing-masing.

Prasyarat

Penonton tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang bagaimana seorang pengurus bank akan berurusan dengan pelbagai fungsi perbankan dan melaksanakannya tanpa mengabaikan sumber-sumbernya.