Tutorial BackboneJS

BackboneJS adalah pustaka ringan perpustakaan JavaScript yang membolehkan untuk membangun dan struktur aplikasi sisi klien yang berjalan dalam pelayar web. Ia menawarkan rangka kerja MVC yang abstrak data ke dalam model, DOM (Dokumen Objek Model) ke dalam pandangan dan mengikat kedua-dua menggunakan peristiwa. Tutorial ini merangkumi kebanyakan topik yang diperlukan untuk pemahaman asas BackboneJS dan untuk merasakan bagaimana ia berfungsi.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pengaturcara perisian yang ingin mempelajari asas-asas BackboneJS dan konsep pengaturcaraannya dalam cara mudah dan mudah. Tutorial ini akan memberi anda pemahaman yang cukup mengenai pelbagai komponen BackboneJS dengan contoh yang sesuai.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas tentang HTML, CSS, JavaScript, dan Model Objek Dokumen (DOM). Memandangkan kami akan membangunkan aplikasi berasaskan web menggunakan BackboneJS, akan menjadi lebih baik jika anda memahami bagaimana aplikasi berasaskan web berfungsi secara umum.