Tutorial AVRO

Apache Avro adalah sistem bersiri data neutral bahasa, yang dikembangkan oleh Doug Cutting, bapa Hadoop. Ini adalah tutorial ringkas yang memberikan gambaran tentang bagaimana untuk menubuhkan Avro dan bagaimana untuk bersiri dan deserialize data menggunakan Avro .

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk profesional yang ingin mempelajari asas-asas Analitis Data Big menggunakan Rangka Kerja Hadoop dan menjadi pemaju Hadoop yang berjaya. Ia akan menjadi sumber berguna untuk peminat yang ingin menggunakan Avro untuk Avro data dan deserialization.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda sudah mengetahui seni bina dan API Hadoop, dan anda mempunyai pengalaman dalam menulis aplikasi asas, sebaiknya menggunakan Java.