Aurelia Tutorial

Aurelia adalah rangka kerja UI sumber terbuka untuk pembangunan aplikasi web dan mudah alih. Ia membolehkan anda menulis JavaScript modular yang bersih dan bersih. Rangka kerja ini mengikuti konvensyen mudah dan memberi tumpuan kepada piawaian web.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pemaju yang tidak mempunyai peluang untuk bekerjasama dengan rangka kerja ini sebelum ini. Tutorial ini mengandungi contoh mudah dan mudah difahami. Contoh-contoh ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk projek masa depan.

Prasyarat

Oleh kerana Aurelia sedang mempromosikan JavaScript tulen, anda perlu mengetahui bahasa sebelum mempelajari rangka kerja. Kami akan menggunakan sintaks EcmaScript2016. Anda juga perlu mempunyai pengalaman sebelumnya bekerja dengan HTML .