Tutorial ASP.NET MVC

ASP.NET MVC adalah perisian sumber terbuka dari Microsoft. Rangka kerja pembangunan webnya menggabungkan ciri-ciri seni bina MVC (Model-View-Controller), idea-idea dan teknik yang paling terkini dari pembangunan Agile dan bahagian-bahagian terbaik platform ASP.NET yang sedia ada. Tutorial ini menyediakan gambaran lengkap rangka kerja MVC dan mengajar anda bagaimana untuk membina aplikasi menggunakan alat ini.

Penonton

Tutorial ini direka untuk semua pemaju yang berminat untuk membangunkan aplikasi terbaik dalam kelas menggunakan ASP.NET MVC. Tutorial ini memberikan pendekatan tangan kepada subjek dengan contoh program langkah demi langkah yang akan membantu anda untuk belajar dan meletakkan pengetahuan yang diambil ke dalam amalan.

Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai aplikasi Windows dan mempelajari apa yang boleh anda lakukan dengan aplikasi Windows menggunakan XAML dan C #.

Prasyarat

Untuk mendapatkan kelebihan tutorial ini, anda perlu terbiasa dengan pengaturcaraan untuk Windows. Anda juga perlu mengetahui asas-asas C #.