Tutorial ASP.NET

ASP.NET adalah rangka kerja aplikasi web yang dibangunkan dan dipasarkan oleh Microsoft untuk membolehkan pengaturcara membina laman web dinamik. Ia membolehkan anda menggunakan bahasa pengaturcaraan penuh seperti C # atau VB.NET untuk membina aplikasi web dengan mudah.

Tutorial ini merangkumi semua elemen asas ASP.NET yang harus dimulakan oleh pemula.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami pengaturcaraan asas ASP.NET. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda pada tahap kepakaran yang sederhana dalam pengaturcaraan ASP.NET dari mana anda boleh membawa diri anda ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai bahasa pengaturcaraan NET. Oleh kerana kami akan membangunkan aplikasi berasaskan web menggunakan rangka kerja aplikasi web ASP.NET, akan menjadi lebih baik jika anda mempunyai pemahaman mengenai teknologi web lain seperti HTML, CSS, AJAX. dan lain-lain