Tutorial Rangkaian Neural Buatan

Rangkaian saraf adalah peranti pengkomputeran selari, yang pada asasnya merupakan percubaan untuk membuat model komputer otak. Objektif utama adalah untuk membangunkan sistem untuk melaksanakan pelbagai tugas pengiraan lebih cepat daripada sistem tradisional. Tutorial ini merangkumi konsep asas dan terminologi yang terlibat dalam Rangkaian Neural Buatan. Bahagian tutorial ini juga menerangkan seni bina serta algoritma latihan pelbagai rangkaian yang digunakan dalam ANN.

Penonton

Tutorial ini berguna untuk siswazah, siswazah pasca, dan pelajar penyelidik yang sama ada mempunyai minat dalam subjek ini atau mempunyai subjek ini sebagai sebahagian daripada kurikulum mereka. Pembaca boleh menjadi pemula atau pelajar lanjutan.

Prasyarat

ANN adalah topik lanjutan, oleh itu pembaca mesti mempunyai pengetahuan asas mengenai Algoritma, Pengaturcaraan, dan Matematik.