Sudut, Talian, dan Poligon

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif Sudut, Talian, dan Poligon berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami Sudut, Talian, dan Poligon secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Sudut, Talian, dan Poligon. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam Sudut, Talian, dan Poligon, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, operasi aritmetik asas, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, persamaan algebra, garis nombor, koordinat pesawat, graf, dan sebagainya.