Tutorial Komunikasi Analog

Komunikasi berdasarkan isyarat analog dan nilai analog dikenali sebagai Komunikasi Analog. Tutorial ini memberikan pengetahuan mengenai pelbagai teknik modulasi yang berguna dalam sistem Komunikasi Analog. Dengan penyelesaian tutorial ini, pembaca akan dapat memahami butiran konseptual yang terlibat dalam komunikasi analog.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pemula yang berminat dengan asas-asas komunikasi analog dan yang bercita-cita untuk memperoleh pengetahuan mengenai sistem komunikasi analog.

Prasyarat

Idea asas mengenai konsep awal komunikasi cukup untuk meneruskan tutorial ini. Ia pasti akan membantu jika anda menggunakan Sinyal dan Sistem tutorial kami sebagai rujukan. Pengetahuan asas istilah yang terlibat dalam Elektronik dan Komunikasi akan menjadi kelebihan tambahan.