Amazon - RDS

RDS Amazon adalah Perkhidmatan Pangkalan Data Relasional yang ditawarkan sebagai perkhidmatan web oleh Amazon. Ia memudahkan untuk menyediakan dan mengendalikan pangkalan data relasi di awan. Ia menyediakan cara yang sangat kos efektif untuk menggunakan perisian RDBMS terkemuka industri sebagai perkhidmatan terurus. Oleh kerana perkhidmatan web ini dari AWAS amazon, Anda tidak perlu membeli mana-mana pelayan atau memasang sebarang perisian pangkalan data di dalamnya. Anda hanya melanggan perkhidmatan web AWS RDS dan mula menggunakan ciri RDBMS selepas konfigurasi awal yang melibatkan memori dan peruntukan kapasiti CPU dan sebagainya. Dalam Tutorial ini, kami akan mempelajari tentang antara muka yang berbeza yang terdapat dalam AWS RDS untuk menggunakan perisian RDBMS yang terkemuka di industri ini.

Penonton

Tutorial ini mensasarkan profesional IT, pelajar, dan profesional pengurusan yang mahukan pemahaman yang kukuh terhadap konsep AWS RDS penting. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mencapai kepakaran pertengahan dalam AWS RDS, dan dengan mudah membina pengetahuan anda untuk menyelesaikan masalah yang lebih mencabar.

Prasyarat

Tutorial ini mengamalkan pengetahuan umum tentang teknologi pangkalan data dan pertanyaan bahasa. Ia juga menganggap kebiasaan dengan operasi pangkalan data biasa dalam aplikasi. Jika anda benar-benar baru ke Amazon AWS maka sila rujuk Perkhidmatan Web Amazon kami untuk mendapatkan pemahaman yang baik mengenai bahasa tersebut.