Tutorial Ujian Agile

Ujian Agile adalah amalan pengujian perisian yang mengikuti prinsip-prinsip pembangunan perisian tangkas. Ujian Agile melibatkan semua anggota pasukan projek, dengan kepakaran khusus disumbangkan oleh penguji. Ujian bukanlah satu fasa yang berasingan dan dijalin dengan semua fasa pembangunan seperti keperluan, reka bentuk dan pengekodan dan ujian kes penjanaan. Ujian berlaku serentak melalui Kitaran Hayat Pembangunan.

Penonton

Penonton sasaran untuk tutorial ini ialah Profesional Pengujian Perisian, Pakar Kualiti Perisian, dan Pemaju Perisian.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai kitaran hayat pembangunan perisian (SDLC). Pemahaman asas pengujian perisian (manual atau automasi) akan bermanfaat.