Tutorial Sains Data Agile

Agile adalah metodologi pembangunan perisian yang membantu dalam membina perisian melalui sesi tambahan dengan menggunakan lelaran pendek 1 hingga 4 minggu supaya pembangunan sejajar dengan keperluan perniagaan yang berubah-ubah. Agile Data Agile terdiri daripada gabungan metodologi tangkas dan sains data. Dalam tutorial ini, kami telah menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami perkembangan tangkas dan sains data secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemaju dan pengurus projek untuk membantu mereka memahami asas-asas prinsip tangkas dan pelaksanaannya. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda berada di tahap kepakaran yang sederhana, dari mana anda dapat memajukan lagi dengan pelaksanaan sains data dan kaedah tangkas.

Prasyarat

Adalah penting untuk mempunyai pengetahuan asas tentang modul sains data dan konsep pembangunan perisian seperti keperluan perisian, pengekodan bersama dengan ujian.