Tambah dan Kurangkan Nombor Seluruh

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif penambahan dan penolakan nombor keseluruhan berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami penambahan dan penolakan nombor keseluruhan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Penambahan dan penolakan nombor keseluruhan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda pada tahap kepakaran yang sederhana di samping dan penolakan nombor keseluruhan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti Nombor Sense, Penambahan, Penolakan, dll.