Tambah dan tolak pecahan

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif untuk menambah dan menolak pecahan berdasarkan Common Core (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami menambah dan menolak pecahan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas penambahan dan pengurangan pecahan. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam menambah dan menolak pecahan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, nombor keseluruhan, pecahan, pecahan bersamaan, penyebut kurang umum dan sebagainya.