Angka dan Volum 3d

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif bagi Angka dan Volum 3d berdasarkan Common Core (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami Angka dan Jilid 3d secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Rajah dan Volum 3d. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda pada tahap kepakaran yang sederhana dalam Rajah dan Jilid 3d, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, operasi aritmetik asas, bilangan keseluruhan, pecahan, perpuluhan, konsep geometri seperti bentuk pesawat, kawasan, jilid, jaring pepejal, kiub unit dan sebagainya .