Dapatkan saiz ArrayList di Jawa

Java-8 Object-Oriented-Programming Programming

Saiz ArrayList boleh didapati dengan menggunakan kaedah java.util.ArrayList.size () kerana ia mengembalikan bilangan elemen dalam ArrayList iaitu saiznya.

Satu program yang menunjukkan ini diberikan seperti berikut -

Contoh

Demo Langsung

 import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
   List aList = new ArrayList();
   aList.add("Apple");
   aList.add("Mango");
   aList.add(" Guava ");
   aList.add("Orange");
   aList.add("Peach");
   System.out.println("The size of the ArrayList is: " + aList.size());
  }
} 

Pengeluaran

The size of the ArrayList is: 5

Sekarang mari kita fahami program di atas.

ArrayList aList dicipta. Kemudian ArrayList.add () digunakan untuk menambah elemen ke ArrayList. ArrayList.size () mengembalikan saiz ArrayList dan yang dipaparkan. Coretan kod yang menunjukkan ini adalah seperti berikut -

List aList = new ArrayList();
aList.add("Apple");
aList.add("Mango");
aList.add(" Guava ");
aList.add("Orange");
aList.add("Peach");
System.out.println("The size of the ArrayList is: " + aList.size());
2020-02-08 13:46
leaderapple
Sofia Thompson