Bagaimana untuk mencari semua fail dalam direktori dengan lanjutan .txt dalam Python?

Python Server-Side-Programming Programming

Anda boleh menggunakan kaedah os.listdir untuk mendapatkan semua direktori dan fail dalam direktori. Kemudian penapis senarai untuk mendapatkan hanya fail dan periksa sambungan mereka juga.

Sebagai contoh

 >>> import os
>>> file_list = [f for f in os.listdir('.') if os.path.isfile(os.path.join('.', f)) and f.endswith('.txt')]
>>> print file_list
['LICENSE.txt', 'NEWS.txt', 'README.txt'] 

Kaedah endswith adalah ahli kelas rentetan yang memeriksa jika rentetan berakhir dengan akhiran tertentu.

Anda juga boleh menggunakan modul glob untuk mencapai yang sama:

>>> import glob, os
>>> file_list = [f for f in glob.glob("*.txt")]
>>> print file_list
['LICENSE.txt', 'NEWS.txt', 'README.txt']
2020-02-08 13:37
lynxrampant
Alexander Moore