Mendapat kesilapan memori semasa melakukan UNION di SAP HANA

SAP SAP-HANA MySQL

Klausa / pengendali SQL UNION digunakan untuk menggabungkan hasil dua atau lebih pernyataan SELECT tanpa mengembalikan sebarang baris pendua.

Untuk menggunakan klausa UNION ini, setiap pernyataan SELECT mesti ada

  • Jumlah lajur yang sama dipilih
  • Bilangan ekspresi lajur yang sama
  • Jenis data yang sama dan
  • Mempunyai mereka dalam susunan yang sama

Semasa melaksanakan UNION, anda perlu perhatikan bahawa data yang akan dibawa. Untuk melaksanakan UNION SEMUA, anda perlu memastikan bahawa pandangan harus sepenuhnya terwujud.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SAP HANA Modeling, anda boleh merujuk Panduan SAP:

Panduan SAP HANA

2020-02-08 13:44
capsticky
Emma Brown