Perbezaan antara Open SQL, SQL asli dalam SAP HANA

SAP SAP-HANA opensql

Seperti yang anda tahu SAP tidak menyediakan sebarang db untuk ECC dan ia perlu dibeli secara berasingan. Apabila anda memanggil pangkalan data anda dalam program ABAP, anda perlu menulis SQL. Oleh kerana R / 3 dari SAP berfungsi dengan kebanyakan pangkalan data hubungan, satu set ciri umum perlu digunakan, dengan beberapa sambungan khusus SAP yang diterjemahkan oleh kernel ABAP untuk difahami oleh DB sebenar. Bahasa ini dikenali sebagai bahasa Open SQL.

Apabila anda mengembangkan hanya untuk satu pangkalan data, ia menggunakan arahan asli. IT dibangunkan dalam Native SQL. Kini apabila anda menggunakan SAP HANA sebagai db asas anda dengan ECC, dan anda memanggilnya dari ABAP ia menggunakan Open SQL. Apabila anda membuat paparan CDS di HANA Studio, ia menggunakan Native SQL.

Buka SQL menunjukkan subset penyataan ABAP yang membolehkan akses langsung kepada data dalam pangkalan data pusat ABAP AS semasa. Buka kenyataan SQL memetakan fungsi Manipulasi Data SQL dalam ABAP yang disokong oleh semua sistem pangkalan data.

Kenyataan Open SQL ditukarkan kepada SQL khusus pangkalan data dalam antara muka Open SQL antara muka pangkalan data. Mereka kemudiannya dipindahkan ke sistem pangkalan data dan dilaksanakan. Buka kenyataan SQL boleh digunakan untuk mengakses jadual pangkalan data yang diisytiharkan dalam Kamus ABAP. Pangkalan data AS ABAP diakses secara lalai dan juga akses kepada pangkalan data lain boleh dilakukan melalui sambungan pangkalan data sekunder.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Open SQL, anda boleh merujuk pautan tutorial kami:

Buka SQL

Istilah 'Native SQL' merujuk kepada semua pernyataan yang boleh dipindahkan secara statik ke antara muka Native SQL antara muka pangkalan data. Penyataan SQL asli tidak termasuk dalam skop bahasa ABAP dan tidak mengikuti sintaks ABAP. ABAP hanya mengandungi kenyataan untuk mengasingkan bahagian program di mana penyata SQL asli boleh disenaraikan.

Anda boleh merujuk tutorial kami tentang Native SQL:

SQL asli

2020-02-08 13:44
backtin
Olivia Garcia