Kirakan jumlah TVA dalam SAP T-Code: FB01

SAP

Ambil perhatian bahawa T-Code: FB01 (Dokumen Pos) dikenali sebagai modul Perakaunan Kewangan di bawah komponen permohonan Perakaunan Kewangan dan menjalankan dokumentasi FI posting program SAPMF05A selepas pelaksanaan.

SAP TCODE: FB01

Penerangan Transaksi: Dokumen Pos

ID Modul SAP: FI

Modul SAP Penerangan: Perakaunan Kewangan

Anda boleh merujuk panduan Dokumen SAP FI POST untuk maklumat lanjut.

2020-02-08 13:44
speakerquartz
Sophia Smith